☰ Menu

Aktuality

Fórum ACDZ 2024

Po delší době jsme měli možnost potkat se s ostatními kolegy z CDZ, sdílet své zkušenosti, strasti u úspěchy.

 

Program zde.

 

Mezinárodní multioborová konference EDH 2024

17. dubna 2024 jsme se zúčastnili Mezinárodní multioborové konference EDH 2024. Konference byla zaměřena na sdílení zkušeností s metodou zplnomocnění. Děkujeme kolegům z Ostravy za pozvání.

 

Program konference zde.

 

Naděje na obzoru: spojení umění a terapie

Den otevřených dveří Komunitní centrum duševního zdraví Třinec

Společně s vrchní sestrou panem Liškou z Psychiatrické nemocnice v Opavě jsme přijali pozvání na Den otevřených dveří Komunitního centra v Třinci. Kolegům přejeme hodně sil při budování další komunitní služby.

 

Jarní tvoření v CDZ

Krátíme si zimu

PF 2024

Chystáme se na Vánoce

Centrum duševního zdraví Opava a spolupráce s Psychiatrickou nemocnicí Opava

Vrchní sestra pan Liška z Psychiatrické nemocnice v Opavě nás pozval na další dvě akce v rámci multidisciplinární spolupráce s PNO a následnými službami.

Bylo milé se po roce s kolegy z dalších organizací z MSK zase potkat, předat si novinky, seznámit se s dalšími plány do budoucna, podělit se o úspěchy. Byl také prostor pro sdílení „slabých míst“.

Na dalším setkání nám nemocnice představila změny, které se nyní v rámci psychiatrické reformy v nemocnici dějí.

Tímto děkujeme za spolupráci.

 

Přílohy:

Program konference

Seminář PNO

KONFERENCE MULTIDISCIPLINARITA – NADĚJE PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH

Zúčastnili jsem se 1. odborné konference MDT pro děti a dospívající v Praze. I když mladiství nejsou naši cílovou skupinou, rádi jsme pozvání přijali.

Dozvěděli jsme kam míří kroky psychiatrické reformy u dětí a adolescentů.

Co se zatím podařilo? Tři Centra duševního zdraví pro děti (Praha, Beroun, Ostrava), dva denní stacionáře (Praha, Ostrava). V plánu je vznik dalších center, do budoucna dětský ombudsman, terénní chůvy, sdílená pěstounská péče, specializované formy pěstounské péče, krizová centra pro děti. Změny vyžadují kooperaci dalších resortů: MZČR, MŠMT, OSPOD, praktických lékařů pro děti a dorost, pedopsychiatrů, školských zařízení atd. Přejeme kolegům hodně sil.

Program konference ZDE.

 

1 2 3 >