☰ Menu

Aktuality

Světový den duševního zdraví 2019 - Prevence sebevražd

Praha,7. října 2019: Duševní zdraví je globální problém. Světový den duševního zdraví (10. říjen), nám tuto dimenzi připomíná. WHO otevírá tento den letos téma prevence sebevražd. Vzpomeňme na 800 000 obětí ročně a zejména na mladé lidi, kteří jsou do tohoto počtu zahrnuti. Sebevraždy jsou nyní druhou hlavní příčinou úmrtí mládeže, a to bohužel s rostoucí tendencí.

Přidejte se k nám a sdílejte na sociálních sítích a v médiích tyto videospoty:

DEN 1, DEN 2, DEN 3  (10. říjen)

Zjištění z mnoha vědeckých studií a dlouhodobé aplikace příslušných terapeutických programů prokázaly, že sport, tělesná cvičení a vhodné pohybové aktivity mohou rozhodujícím způsobem přispět k prevenci a léčbě řady duševních onemocnění a stavů: Sport pomáhá. Začlenění těchto aktivit do běžných terapeutických přístupů však neodůvodněně zaostává a ENALMH (Evropská síť aktivního života pro duševní zdraví) neustále bojuje za strategické partnerství mezi

Pozvánka na rodinné setkání

Rádi bychom Vás touto cestu pozvali na setkání rodinných příslušníků a klientů Centra duševního zdraví Opava. Náplní setkání budou základní informace o psychotických poruchách, o způsobech komunikace a vašich aktuálních tématech.

 

Kde:  Místo setkání bude upřesněno podle počtu zájemců.

Kdy: 1. října 2019, od 15:00 hodin a

15. října 2019, od 15:00 hodin a

29. října 2019, od 15:00 hodin

Kdo: rodinní příslušníci, klienti a tým Centra duševního zdraví Opava. Počet účastníků je omezen, svou účast potvrďte pracovníkovi CDZ Opava nebo na telefon:

721 858 044

 

pozvánka ke stažení zde.