☰ Menu

Aktuality

EDH 2023 - KONFERENCE

Děkujeme kolegům z Ostravy za pozvání a za sdílení zkušeností, plodnou diskuzi i povzbuzení do dalších dnů.

 

Program konference zde.

Společně s klienty CDZ Opava jsem při tvořivé činnosti a posezení u kávy přivítali první podzimní dny.

Loučení s prázdninami

Exkurze v Jeseníku v Zahradě 2000 z.s.

Byli jsme na exkurzi v Jeseníku v Zahradě 2000 z.s. Setkání bylo v přátelském duchu, kolegové nám představili svou službu a prostory a navzájem jsme si předali zkušenosti.

 

Příprava na Velikonoce v CDZ

Advent v CDZ Opava

Dostali jsme možnost představit služby Denního stacionáře Osmička, Denního stacionáře Zahradní domek a Centra duševního zdraví Opava

Dostali jsme možnost představit služby Denního stacionáře Osmička, Denního stacionáře Zahradní domek a Centra duševního zdraví Opava na:

KONFERENCI MZČR „NOVÉ TRENDY A SLUŽBY NEJEN V PÉČI O OSOBY S DEMENCÍ“

Účastníky programem provedla MUDr. Černohorská. Většina účastníků byli zaměstnanci Psychiatrické nemocnice v Opavě, kteří si se zájmem poslechli nabídku služeb a mohli jsme společně o tématu diskutovat a předávat si zkušenosti. 

Využili jsme této příležitosti a v Centru duševního zdraví jsme uspořádali Den otevřených dveří.

Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit a budeme se těšit na další setkání a spolupráci.

EVROPSKÉ DNY HANDICAPU 2022

5. 10. jsme se zúčastnili dvou panelových diskuzí v Ostravě. První se týkala tématu „Dostupné bydlení“. Diskutovali jak političtí představitelé z MSK či MZ, tak zástupci organizací poskytující sociální služby lidem s duševním onemocněním. Předmětem druhého panelu bylo podporované zaměstnávání lidí s handicapem. Konference měla také mezinárodní účast, o své zkušenosti se podělili sociální pracovníci a zdravotníci z Itálie a Francie. Celým programem se táhla víra v to, že psychiatrická reforma má smysl a že každý duševně nemocný člověk má naději na smysluplný život.  

Návštěva dětské a dorostové psychiatrie FN Ostrava

Dětská a dorostová psychiatrie FN Ostrava

V pondělí 29.8.2022 ve Fakultní nemocnici v Ostravě otevřeli nový pavilon pro psychiatrickou péči včetně nového denního stacionáře pro mladší školní děti. Dětem se bude věnovat multidisciplinární tým: psychologové, psychiatři, speciální pedagogové a sociální pracovníci. Pro dospělé je k dispozici 66 lůžek. 30.8.2022 bylo možné si nové prostory prohlédnout, a tak jsme vyrazily podpořit naše kolegy z Ostravy.

Byli u nás kolegové z Polska

Byli u nás kolegové z Polska……

Program polské delegace – reforma psychiatrie

Úterý 30. 8. 2022

 

8:00–9:15           NÁVŠTĚVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA, PSYCHIATRICKÉHO ODDĚLENÍ

A MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ PRO DĚTI A ADOLESCENTY

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba (před vjezdem do areálu)

 

 • Prohlídka nově zrekonstruovaného psychiatrického oddělení, MUDr. Petr Šilhán PhD., primář psychiatrického oddělení Fakultní nemocnice Ostrava
 • Návštěva multidisciplinárního týmu duševního zdraví pro děti a adolescenty, představení jejich práce, MUDr. Jan Uhlíř, vedoucí ambulancí dětské a dorostové psychiatrie, Bc. Adéla Kramná, sociální pracovnice, Michal Jandl, psychiatrická sestra

 

Přejezd 15 minut

 

9:30 - 11:00       SEZNÁMENÍ SE S CENTREM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ OSTRAVA

                             Správní budova Městské nemocnice Ostrava, velká zasedací místnost, 2. patro,

Nemocniční 898/20A, Moravská Ostrava

 

 • Setkání a diskuze u kulatého stolu za účasti Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora statutárního města Ostravy a Rady CDZ - Mgr. Kateřiny Kyselé, MBA, náměstkyně pro řízení lidských zdrojů a správu Městské nemocnice Ostrava a Mgr. Olgy Rosenbergerové, ředitelky Asociace TRIGON, o. p. s. a multidisciplinárního týmu CDZ.

 

Přechod do CDZ Ostrava 10 minut

 

11:10- 12:00      NÁVŠTĚVA CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ OSTRAVA

Kafkova 1116/13, 702 00 Ostrava

 

 • Prohlídka a odborná diskuze za účasti Bc. Graciána Svačiny, vedoucího CDZ Ostrava, MUDr. Richarda Záleského, psychiatra CDZ Ostrava a dalších členů multidisciplinárního týmu.

 

Přechod do nemocnice 10 minut

 

12:10 – 12:45 OBĚD – v jídelně Městské nemocnice Ostrava – pozvání od CDZ Ostrava

 

Přejezd 15 minut

 

13:00- 13:30      NÁVŠTĚVA VIZ-CENTRA z.s., spolupracující organizace Asociace TRIGON

                              Zd.Bára 3/286 Ostrava-Dubina 700 30

                             

 • Prohlídka a seznámení se s provozovnou prádelny, která od roku 2004 zaměstnává lidi s duševním onemocněním, předávání zkušeností za účasti Bc. Zdeňka Boldyse, předsedy spolku.

 

Přejezd do Domova Slunovrat 15 minut

 

13:45- 14:45      NÁVŠTĚVA DOMOVA SLUNOVRAT (DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM)

Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava-Přívoz

 

 • Představení spolupráce CDZ Ostrava s návaznými službami. Zaměření na využití cvičných bytů, které slouží pro pacienty PN Opava. Výměna zkušeností za účasti Mgr. Bc. Vojtěcha Curyla, DiS., ředitele DZR, Lucie Slabé, DiS., vedoucí pobytového úseku č. 1 DZR, Bc. Markéty Slívové, DiS., sociální pracovnice pro jednání se zájemcem o službu DZR, Bc. Graciána Svačiny, vedoucího CDZ Ostrava

 

Přejezd 15 minut

 

15:00 – 16:30    NÁVŠTĚVA KOMUNITNÍHO CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ VILA MILADA ASOCIACE TRIGON

Boleslavova 878/17, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

 

 • Chráněné bydlení poskytuje pobytovou službu klientům s psychickým onemocněním od roku 2018 a s CDZ Ostrava spolupracuje při poskytování služeb pro zhoršené klienty, tak aby se zabránilo případné hospitalizaci. Představení prostupného systému pobytových a dalších služeb Asociace TRIGON za účasti Mgr. Jakuba Sekery, vedoucího sociálních služeb Asociace TRIGON, o. p. s., Nikoly Remetové Dis., vedoucí chráněného bydlení, Bc. Graciána Svačiny, vedoucího CDZ Ostrava

 

Přejezd 15 min

 

Od 16:45            POZVÁNÍ DO MLÉČNÉHO BARU NAPROTI, sociální podnik Asociace TRIGON, o. p. s.

Kostelní 3, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

 

 • Představení zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v sociálním podniku za účasti
  Bc. Jiřího Navrátila, MBA, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje, zástupce polského konzulátu, Mgr. Olgy Rosenbergerové, ředitelky Asociace TRIGON, o. p. s. a předsedkyně Družstva NAPROTI, Mgr. Kateřiny Kyselé, MBA, náměstkyně pro řízení lidských zdrojů a správu Městské nemocnice Ostrava, MUDr. Richarda Záleského, psychiatra CDZ Ostrava, Bc. Graciána Svačiny, vedoucího CDZ Ostrava, Bc. Kristýny Vašťákové, vedoucí zdravotní části CDZ Ostrava, Mgr. Jakuba Sekery, vedoucího sociální části CDZ Ostrava, PhDr. Svatopluka Antoše, psychologa CDZ Ostrava, Mgr. Štěpána Postulky, psychologa CDZ Ostrava.
 • Následovat bude společná večeře na pozvání polské delegace.  

 

 
 

 

 

Středa 31. 8. 2022

 

9:00 – 11:00       SETKÁNÍ V PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICI V OPAVĚ

Olomoucká 305/88, Předměstí, 746 01 Opava

 

 • Setkání a diskuze o reformě psychiatrie v České a Polské republice za účasti Ing. Zdeňka Jiříčka, ředitele psychiatrické nemocnice v Opavě, Mgr. Barbory Adamčíkové, náměstkyně
  pro ošetřovatelskou péči, MUDr. Mgr. Davida Besty, náměstka pro léčebně-preventivní péči, MUDr. Jana Pffeifera, psychiatra a gestora pilotních Center duševního zdraví v ČR,
  Mgr. Romany Růžičkové, vedoucí zdravotní části Centra duševního zdraví Opava, Bc. Graciána Svačiny, vedoucího CDZ Ostrava, Mgr. Rostislava Honuse, metodika v oblasti sociálních služeb  magistrátu města Ostravy, Mgr. Hany Vlhové, metodičky pro multidisciplinární péči v Moravskoslezském kraji Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

11:00 - 13:00     NÁVŠTĚVA AKUTNÍHO ODDĚLENÍ PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICE V OPAVĚ

NÁVŠTĚVA DLOUHODOBÉHO ODDĚLENÍ PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICE V OPAVĚ

NÁVŠTĚVA POBYTOVÉ SLUŽBY PŘI PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICI V OPAVĚ

 

 • Prohlídka jednotlivých oddělení Psychiatrické nemocnice v Opavě s následnou diskuzí za účasti MUDr. Jana Pffeifera, psychiatra a gestora pilotních Center duševního zdraví v ČR,
  Mgr. Romany Růžičkové, vedoucí zdravotní části Centra duševního zdraví Opava, Bc. Graciána Svačiny, vedoucího CDZ Ostrava, Mgr. Rostislava Honuse, metodika v oblasti sociálních služeb  magistrátu města Ostravy, Mgr. Hany Vlhové, metodičky pro multidisciplinární péči v Moravskoslezském kraji Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

13:00 – 14:00    společný oběd v jídelně Psychiatrické nemocnice v Opavě

Závěr

 

 

 

Zástupci kolegů z Polska:

MUDr. Anna Depukat – psychiatrička a jmenovaná ministrem zdravotnictví Polské republiky gestrem pro pilotní ověření Center duševního zdraví.

Dorota Olczyk -  zástupce ředitele oboru ministerstva zdravotnictví Polské republiky

Oliwia Kozak – vedoucí CDZ WROCLAV.  Head of Mental Health Center, Wrocław 

MUDr. Anna Jarowicz – primářka psychiatrické nemocnice ve Wroclawi.

Regina Bisikiewicz – předsedkyně správní rady nadace Otevřený dialog

MUDr. Anna Przełwocka – psychiatrička, CDZ Wieliczka

Kamil Pięta -  consultant/metodik ze sociálně-zdravotního odboru města Wieliczka

 

Po odborné části jsme změnili program a kolegům z Polska nabídli prohlídku prostor Centra duševního Opava.

 

Strávili jsme spolu příjemné chvíle a dostali pozvání na konferenci do Wrocławi na konci září tohoto roku společně s CDZ Ostrava.

Budeme se těšit na setkání a další spolupráci s kolegy.

 

Tým CDZ Opava.

< 1 2 3 >